Penilaian Potensi Pembangunan Eko-Pelancongan di SPnCA oleh FPT, UMS

Stay up-to-date by subscribing to ConserveByU’s Telegram channel.

Subscribe Now

Seramai 13 orang yang terdiri dari pensyarah, kakitangan dan pelajar daripada Fakulti Perhutanan Tropika (FPT), Universiti Malaysia Sabah diketuai oleh Dr Hamimah Talib telah melawat ke Kawasan Konservasi Sg Pin pada 27 dan 28 Mei 2024. Tujuan lawatan tersebut adalah untuk menjalankan penilaian potensi pembangunan ekopelancongan di SPnCA. Lawatan ini adalah salah satu keperluan di dalam ‘Research Agreement -RA’ yang telah ditandatangani di antara Sawit Kinabalu dan Fakulti Perhutanan Tropika, UMS.

Selain itu, sebanyak 7 kajian Projek Tahun Akhir (Final Year Project – FYP) akan dijalankan di SPnCA merangkumi pelbagai topik yang berkaitan dengan ekopelancongan oleh pelajar-pelajar Fakulti Perhutanan tersebut.

Pada hari pertama, rombongan tersebut dibawa untuk menyusuri Sungai Kinabatangan dan Sg Pin dan kawasan cadangan untuk tapak kafe dan “Container House”.

Pada hari kedua, lawatan tertumpu pada aktiviti rentas hutan di Bukit Mansuli dan Bukit Pongo yang dipenuhi dengan kepelbagaian biodiversiti flora dan fauna. Seterusnya para pelajar tersebut turut berkesempatan untuk menjalankan penilaian FYP melalui sesi temu bual bersama kakitangan Unit Konservasi & Biodiversiti. Diharap lawatan singkat ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada Pensyarah dan Pelajar Fakulti Perhutanan Tropika, UMS terhadap cadangan pembangunan ekopelancongan di SPnCA yang seterusnya boleh dimajukan berdasarkan cadangan daripada kajian-kajian yang akan dilakukan kelak.

Follow our Facebook page ConserveByU for our latest updates.

Fair Use Notice: The material on this site is provided for educational and informational purposes only. All intellectual property that has not been created by or the ConserveByU team has either been used with permission, credited and linked back to it’s original source, or believed to be public domain. The material on this site is distributed without profit to those who have an interest in using the included information for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond ‘fair use’, you must obtain permission from the copyright holder. The information on this site does not constitute legal or technical advice.
Share your love